Συμβουλές για τη σωστή παρουσίαση του ακινήτου

Διαφήμιση-προώθηση των ακινήτων και συνεργασίες με άλλους μεσίτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με σκοπό την πρόκληση ενδιαφέροντος περισσότερων υποψήφιων αγοραστών

Ενημέρωση για τη συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί πώληση -ή και δυνατότητα να αναλάβουμε τις ενέργειες για τη συμπλήρωση του φακέλου του ακινήτου.

Ενημέρωση των πιθανών αγοραστών για την κατάσταση των ακινήτων, επικοινωνία μέσω Διαδικτύου και Skype, επισκέψεις στα ακίνητα.

Συνεργασία με ένα δίκτυο εξειδικευμένων και έμπειρων εξωτερικών συνεργατών για να έχετε την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στα σχέδια που αφορούν το ακίνητό σας. Τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή μας, μας βοήθησαν να ξεχωρίσουμε τους ικανούς και έμπιστους συνεργάτες.

Μπορείτε ακόμη να μας αναθέσετε το συντονισμό όλων των εργασιών που θέλετε να γίνουν, όσο εσείς θα απουσιάζετε -από το να σας πληρώσουμε τους λογαριασμούς μέχρι τον συντονισμό των εργασιών που χρειάζονται για την ανέγερση της οικοδομής σας- ενημερώνοντας σας για την πρόοδο τους.

Για μας σημαντικό σε όλες τις συμφωνίες είναι να εξασφαλιστεί η "καλή δουλειά και η εμπιστοσύνη".